İş koşulları - sanal galeri hizmetleri

  • Terimler:

İş koşulları - bu genel iş koşulları.

Sağlayıcı - Ateli, s.r.o., kurum sicil numarası 29157013, kayıtlı ofis Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Plzeň Bölge Mahkemesinde tutulan Ticaret Siciline girilmiştir, bölüm C, ek 27472.

Kullanıcı - sağlayıcı ile bir hizmet sözleşmesi imzalayan gerçek kişi

Hizmet sözleşmesi - hizmetlerin sağlanması için bir sağlayıcı ile bir kullanıcı arasında yapılan bir sözleşmedir.

Medeni Kanun - Değiştirilmiş şekliyle 89/2012 Coll., Medeni Kanun sayılı Kanun.

Hizmetler - iş koşullarının 2. maddesinde belirtilen kullanıcıya yönelik hizmetlerin sağlanması için sözleşmeden sağlayıcının ifası.

Kullanıcı hesabı - sağlayıcı tarafından bir hizmet sözleşmesi temelinde kullanıcıya sağlanan sanal bir ortam

Kullanıcının elektronik adresi - kullanıcı tarafından kayıt formunda verilen adres

Yardım masası - kullanıcı ve sağlayıcı arasındaki elektronik iletişim yeri, info@shipgratis.web.tr

 

1. TANITICI HÜKÜMLER

1.1 Sağlayıcının bu hüküm ve koşulları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak, sağlayıcı ile kullanıcı arasında akdedilen bir hizmet sözleşmesine bağlı olarak veya bu sözleşmeye dayanarak ortaya çıkan sözleşme taraflarının karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler.

1.2 Hizmetler, sağlayıcı tarafından www.shipgratis.web.tr internet adresinde bulunan sanal bir alan aracılığıyla sağlanmaktadır.

1.3 Ticari Hüküm ve Koşullar, hizmetlerin kullanıcısı olan kişinin ticari faaliyet dışında hareket eden gerçek bir kişi olduğu kadar tüzel kişi veya ticari faaliyeti kapsamında veya bağımsız mesleği dahilinde hareket eden bir kişi olduğu durumlar için geçerlidir.

1.4 Hizmet sözleşmesinde iş koşullarından sapan hükümler kararlaştırılabilir. Hizmet sözleşmesindeki farklı hükümler, hüküm ve koşulların hükümlerinden önceliklidir.

1.5 Hüküm ve koşulların hükümleri, hizmet sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Şartlar ve koşullar Türkçe olarak hazırlanmıştır. Hizmet sözleşmesi Türkçe olarak yapılmıştır.

1.6 İş koşullarının ifadesi sağlayıcı tarafından değiştirilebilir veya tamamlanabilir. Bu hüküm, hüküm ve koşulların önceki versiyonunun geçerlilik süresi boyunca ortaya çıkan hak ve yükümlülükleri etkilemez.

 

2. HİZMETLER

2.1 Hizmet sözleşmesine bağlı olarak, sağlayıcı, kullanıcıya aşağıdaki hizmetleri sağlar:

-bir kullanıcı hesabı oluşturmak

-kullanıcı hesabı yönetimi

-kullanıcı hesabı hizmetleri

-www.shipgratis.web.tr alışveriş galeri hizmetleri hakkında bilgi

2.2 Bireysel hizmetlerin içeriğine ilişkin bilgiler, bu hüküm ve koşullarda veya kullanıcı hesabında tanımlanır. Hizmet yelpazesi, kullanımlarına bağlı olarak değişebilir.

2.3 Sağlayıcı, bir hizmet sözleşmesi temelinde, Hüküm ve Koşullar'ın 2.1 maddesinde listelenen hizmetlerden yalnızca bazılarını sağlama hakkını saklı tutar.

 

3. KULLANICI HESABI

3.1 Kullanıcının uygun şekilde kaydına bağlı olarak, sağlayıcı, sanal alanında kullanıcının bu hüküm ve koşullar kapsamında kullanabileceği bölümünü (kullanıcı hesabı) ve bu amaçla yayınlanan sağlayıcının diğer dahili kurallarını tahsis eder.

3.2 Kayıt olurken, kullanıcı tüm verileri doğru şekilde belirtmekle yükümlüdür. Kullanıcı, kullanıcı hesabında belirtilen verileri değiştirirken güncellemekle yükümlüdür. Kullanıcı hesabında kullanıcı tarafından sağlanan veriler, sağlayıcı tarafından doğru kabul edilir. Sağlayıcı, kullanıcı hesabındaki yanlış bilgilerden dolayı kullanıcının uğrayacağı zararlardan sorumlu değildir.

3.3 Kayıt olurken, kullanıcı bir sipariş veya kayıt formu doldurur. Sağlayıcı, kullanıcı için sipariş formu aracılığıyla kayıt olurken, kullanıcı hesabının sınırlı bir sürümünü kurma hakkına sahiptir. Sağlayıcı, geçerli yasal düzenlemelerden ve kayıt formunda akdedilen sözleşme ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek için Kullanıcı'dan gerekli ek bilgileri talep etme ve sağlama hakkını saklı tutar.

3.4 Kullanıcı, aşağıdaki hesap türleri arasından seçim yapma seçeneğine sahiptir:

- alış
- satış
- lojistik
- affilate
- aktivite özelliği olan birey

 

3.5 Formu göndermeden önce kullanıcının içine girdiği verileri kontrol etmesine ve değiştirmesine izin verilir. Kullanıcı, "Devam" düğmesine tıklayarak formu sağlayıcıya gönderir. Bu noktada, sağlayıcı tarafından formda verilen bilgiler doğru kabul edilir.

3.6 Sağlayıcı, formu aldıktan ve kontrol ettikten sonra, kullanıcıya e-posta ile bir kullanıcı hesabının kurulduğunu ve diğer hizmetleri ve bunların koşullarını kullanma olasılığını teyit edecektir. Bu noktada, kayıt 3.1 maddesine göre uygun kabul edilir.

3.7 Kullanıcı hesabına erişim, bir kullanıcı adı ve şifre ile güvence altına alınmıştır. Kullanıcı, kullanıcı hesabına erişmek için gerekli bilgilerle ilgili gizliliği korumakla yükümlüdür.

3.8 Kullanıcı, kullanıcı hesabının üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasına izin verme hakkına sahip değildir.

3.9 Sağlayıcı, özellikle kullanıcının hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda kullanıcı hesabını iptal edebilir.

3.10 Kullanıcı, özellikle sağlayıcının donanım ve yazılımlarının gerekli bakımı ile ilgili olarak, kullanıcı hesabının günün her saati mevcut olmayabileceğini kabul eder.

 

4. HİZMET SÖZLEŞMESİ

4.1 Kullanıcının kullanıcı hesabı da dahil olmak üzere, sağlayıcının sanal alanında bulunan hizmetlerin tüm sunumu bilgilendirme niteliğindedir ve sağlayıcı bu hizmetlerle ilgili hizmetler için bir sözleşme yapmak zorunda değildir.

4.2 Sağlayıcı tarafından hizmet sözleşmesi temelinde sağlanan hizmetler ücretsizdir. Bu hüküm, kullanıcının, bireysel olarak kararlaştırılan koşullar altında bir ücret karşılığında sağlayıcıyla bir hizmet sözleşmesi yapma yeteneğini sınırlamaz.

4.3 Sağlayıcı ve kullanıcı arasındaki sözleşme ilişkisi 3.6 maddesine göre uygun kayıt ile belirlenir.

4.4 Kullanıcı, bir hizmet sözleşmesi imzalayarak, depolama koşullarını kabul etmiş olur.

4.5 Kullanıcı, bir hizmet sözleşmesi imzalarken uzaktan iletişim araçlarının kullanılmasını kabul eder. Bir hizmet sözleşmesinin imzalanmasıyla bağlantılı olarak uzaktan iletişim araçlarının kullanımında kullanıcı tarafından yapılan masraflar (internet bağlantısı masrafları, telefon görüşmeleri masrafları) kullanıcının kendisi tarafından karşılanacaktır.

 

5. HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME

5.1 Kullanıcı, süresi boyunca herhangi bir zamanda Hizmet Sözleşmesinden çekilebilir. Sağlayıcı, bunun için makul olan bir süre içinde sözleşmeden çekilmeyi ayarlayacaktır. Hizmet sözleşmesinden çekilme süresinin uzaması, sağlayıcı ile kullanıcı arasındaki ödenmemiş yükümlülüklerin ödenmesi için gerekli süre kadar uzatılır.

5.2 Hizmet sözleşmesinden çekilmek için kullanıcı, hüküm ve koşullara bir ek oluşturan sağlayıcı tarafından sağlanan örnek formu kullanabilir. Hizmet sözleşmesinden çekilme, kullanıcı tarafından yardım masası aracılığıyla sağlayıcının e-posta adresine gönderilebilir.

5.3 Hizmet sözleşmesinden çekilme durumunda sözleşme baştan sona erer. Taraflar, niteliği gereği mümkünse, verilen hizmetleri, hizmet sözleşmesinden cayma tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde iade edeceklerdir. Kullanıcı hizmet sözleşmesinden çekilirse, performansın sağlayıcıya iade edilmesiyle ilgili maliyetleri üstlenir. Performansı iade etme yeri, sağlayıcının kayıtlı ofisidir.

 

6. KUSURLU PERFORMANSLA İLGİLİ HAKLAR

6.1 Hizmet sözleşmesi değerlendirme için performans içermese de, sunulan hizmetlerin niteliğine göre mümkün ve orantılı ise, sağlayıcı, genel olarak bağlayıcı geçerli yasal düzenlemelere tabi olan kusurlu performanstan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerle ilgili kurallara (Özellikle, Medeni Kanunun § 1914 - 1925 Bölümleri, § 2099 - 2117 Bölümleri ve § 2161 - 2174 Bölümleri ve 634/1992 Coll., Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri) saygı duyar. Kusurlu performanstan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin olasılığı ve yeterliliği sağlayıcı tarafından değerlendirilir.

6.2 İş koşullarının 6.1 maddesi kapsamındaki kusurlara ilişkin sorumluluktan doğan haklar, yardım masası aracılığıyla elektronik olarak sağlayıcıda veya kayıtlı ofisinde kullanılır.

6.3 Sağlayıcı, kullanıcı hakkını kullandığında, şikayetin içeriğinin ne olduğunu ve kullanıcının talep ettiği şikayeti işleme yönteminin yanı sıra şikayetin ele alınma tarihi ve yönteminin teyidi veya şikayeti reddetme gerekçesini kullanıcıya onaylamakla yükümlüdür. Bu onaylar, yardım masası aracılığıyla elektronik olarak kullanıcının e-posta adresine gönderilir.

6.4 Kullanıcı, kusuru bildirirken veya kusuru bildirdikten sonra gecikmeden tedarikçiye hangi hakkı seçtiğini bildirmelidir. Kullanıcı, sağlayıcının izni olmadan yapılan seçimi değiştiremez.

 

7. DİĞER HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

7.1 Sağlayıcı, Medeni Kanunun § 1826 hükümleri anlamında kullanıcıyla ilgili herhangi bir davranış kuralına bağlı değildir.

7.2 Kullanıcı şikayetlerinin ele alınması, sağlayıcı tarafından yardım masası aracılığıyla sağlanır. Sağlayıcı, kullanıcının şikayetinin çözümüne ilişkin bilgileri kullanıcının elektronik adresine gönderecektir.

7.3 Sunulan hizmetlerin niteliğine göre mümkün ve orantılı ise, Çek Ticaret Teftiş Kurumu, hizmet sözleşmesinden kaynaklanan ihtilafların mahkeme dışı çözümünden sorumludur. Kayıtlı ofisi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, sicil no: 000 20 869, internet adresi: https://adr.coi.cz/cs. Http://ec.europa.eu/consumers/odr adresindeki çevrimiçi anlaşmazlık çözüm platformu, bir hizmet sözleşmesi kapsamında bir sağlayıcı ile bir kullanıcı arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kullanılabilir.

7.4 Sunulan hizmetlerin niteliğine göre mümkün ve makul ise, Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2 adresinde kayıtlı ofisi bulunan Çek Cumhuriyeti Avrupa Tüketici Merkezi, internet adresi: http://www.evropskyspotrebitel.cz, Avrupa Parlamentosu Yönetmeliğine göre irtibat noktasıdır ve Tüketici uyuşmazlıklarının çevrimiçi çözümüne ilişkin 21 Mayıs 2013 tarih ve 524/2013 sayılı Yönetmelik (AB) ve 2006/2004 sayılı Yönetmelik (EC) ve 2009/22 / EC Yönergesi (Çevrimiçi tüketici uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin Yönetmelik) .

7.5 Kullanıcı, bir hizmet sözleşmesi imzalayarak kişisel veri işleme koşullarını kabul etmiş olur.

 

8. BONUS GERİ ÖDEME PROGRAMI

8.1 Hizmet sözleşmesine bağlı olarak, her kullanıcı, satın alma sözleşmesinden çekilme durumunda, Kullanıcı-alıcı, 89/2012 Sayılı Kanunun § 1832 paragraf 1 cümlesinin iki hükümleri uyarınca, başka bir satın alma için kupon şeklinde geri ödeme kabul etme olanağına sahiptir. Kullanıcı-satıcı, kuponun orijinal performanstan daha yüksek bir değerde düzenleneceğini kabul eder.

8.2 Kullanıcı, kuponun kullanım koşullarını onunla birlikte alacaktır.

8.3 İade değerindeki artış, orijinal siparişin değerine bağlı olarak tek tek veya satıcı tarafından verilen özel kurallara göre belirlenir.

 

9. TESLİMAT

9.1 Kullanıcının elektronik adresine teslim edilebilir.

 

10. SON HÜKÜMLER

10.1 Hizmet sözleşmesi ile kurulan ilişki uluslararası bir unsur içeriyorsa, taraflar ilişkinin Çek yasalarına tabi olduğunu kabul eder. Bir önceki cümle kapsamındaki hukuk seçimi, kullanıcıyı, sözleşmeyle istisna edilemeyen ve aksi takdirde (EC) No 6 (1). Sözleşmeden doğan yükümlülüklere uygulanacak hukuk hakkında 17 Haziran 2008 tarih ve 593/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey (EC) 1049/2001 (Roma I).

10.2 Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmü geçersiz veya etkisiz ise, anlamı geçersiz hükme olabildiğince yakın olan yeni bir hüküm yürürlüğe girecektir. Bir hükmün geçersizliği veya etkisizliği diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

10.3 İş koşulları da dahil olmak üzere hizmet sözleşmesi, sağlayıcı tarafından elektronik biçimde veya zımni sözleşmelerin bir kaydı olarak arşivlenir. Arşivlere erişilemiyor.

10.4 Hüküm ve koşulların eki, hizmet sözleşmesinden çekilmek için örnek bir formdur. Bu form, Çek Ticaret Teftiş Kurumu tarafından yayınlanan modele göre oluşturulmuştur. Kullanıcı, işlenmesi için gerekli bilgileri içermesi koşuluyla başka bir bildirim biçimi kullanabilir. Bildirim elektronik biçimde yardım masasının e-posta adresine gönderilir.

10.5 Sağlayıcının iletişim bilgileri, sağlayıcı teriminin yorumlanmasında verilmiştir.

 

EKLER

Ek 1: Hizmet sözleşmesinden çekilme bildirimi

 

Gönderen: (ad ve soyad, adres veya e-posta, telefon numarası):

 

Hizmet sözleşmesinden çekilme bildirimi

………. tarihinde Sizinle bir hizmet sözleşmesi yaptım.

İş koşullarının verdiği imkanları kullanıyorum ve hizmet sözleşmesinden çekiliyorum.

………. şehrinde ………. tarihinde