Büyük yarışma

Şikayet kuralları

Şikayet prosedürü

1. Bir şikayet etmek için hesabınıza giriş yaparak BURADAKİ talimatları izlemeniz gerekir.

30 gün içinde ürünün iadesi

1. Malları iade etmek için hesabınıza giriş yaparak BURADAKİ talimatları izlemeniz gerekir.

Şikayetler çoğu durumda yeni ürün gönderilerek ele alınır. Şikayet edilen malların alınmasından hemen sonra, Tedarikçi yeni malları siparişte belirtilen adrese teslim edecektir. Yeni malların gönderilmesi hakkında Alıcı e-posta ile bilgilendirilecektir. Yeni malların teslim süresi sipariş ile aynıdır - her ürün için belirtilmiştir. Stoktaki ürünleri gönderim tarihinden itibaren 2 gün içerisinde teslim ediyoruz. Diğer ürünler için teslim süresi, tedarikçi ve yılın dönemine göre ayrı ayrı belirlenir. Teslim günleri sevk tarihinden itibaren hesaplanır. Lütfen gönderinizi yalnızca imzalı teslim ile gönderin. Şikayet formunu doldurmadan önce şikayette bulunan malları bize göndermeyin. Genellikle malları geri göndermek gerekli değildir. Malların geri gönderilmesi gerekirse, teslim adresi size bildiririz. Şikayet edilen ürünler tamir edilemezse veya aynı ürün tedarikçilerimizde stokta mevcut değilse, müşteriye benzer malların teklifini bildiririz. Müşteri benzer ürünü kabul etmezse, o zaman parayı kesinlikle iade edeceğiz.

 

Şikayet kuralları

Ateli, s.r.o. ("Sağlayıcı") tarafından işletilen şikayet kuralları
ShipGratis.web.tr

1.Genel hükümler


Bu Şikayet Kuralları, bir yandan Satıcı ("Tedarikçi" olarak da bilinir), diğer yandan alıcılar arasındaki hak ve yükümlülükleri yönetir. İşbu Müşteri Şikâyet Prosedürü Satıcı ile 89/2012 Sayılı Medeni Kanunu’nun güncel metni (bundan sonra “Medeni Kanun” olarak anılacaktır) §419’da tanımlanmış tüketici sıfatına sahip alıcıların (bundan sonra “Tüketici Alıcı” olarak anılacaktır) arasındaki ilişkiye dayalı hak ve yükümlülükleri ve Satıcı ile kendi ticari faaliyetleri kapsamında ticari ilişkiye giren, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun veya diğer özel kanunlara dayanarak çalışan gerçek veya tüzel kişilikler ya da devlet kurum ve kuruluşları (bundan sonra “Ticari Alıcı” olarak anılacaktır) arasındaki hak ve yükümlülükleri farklı şekillerde düzenler. Her iki alıcının farklı hak ve yükümlülükleri aşağıda “Tüketici Alıcı” hak ve yükümlülükleri ve “Ticari Alıcı” hak ve yükümlülükleri olarak iki ayrı şekilde düzenlenir. Tüketici Alıcı ve Ticari Alıcı haklarının Müşteri Şikâyet Prosedüründe ortak ve aynı şekilde düzenlendiği durumlarda iki alıcı taraf da “Alıcı” olarak anılır. Tüketici Alıcının ve Ticari Alıcının bazı hak ve yükümlülüklerinin farklı şekillerde düzenlenmesinin nedeni Ticari Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkinin 89/2012 ve 634/1992 sayılı kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurulmuş olmasıdır ki bu şikâyet prosedüründe farklı hak ve yükümlülükler getirir; zira şikâyete bağlı haklar esas taahhüde dayanır ve ona bağlı mevzuat ile düzenlenir. Tüketici Alıcı şikâyeti Medeni Kanun’a göre işlem görür. Tüketici Alıcı şikayetleri işbu Müşteri Şikâyet Prosedürü, Medeni Kanun (bilhassa taahhüdün hatalı icrası sonucunda Tüketici Alıcıya doğan haklar ile ilgili özel hükümler) ve 634/1992 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata göre işlem görür.
Alıcı girişimci ise şikayet, bu Şikayet kurallarına ve Medeni Kanun'a uygun olarak çözülür.

Garanti, ShipGratis.web.tr alışveriş galerisinden satın alınan ve garanti süresi içinde iddiada bulunan ürünler için geçerlidir. Her bir ürün için, Alıcının Hesabım bölümünde, garanti ve teslimat notu olarak da hizmet veren bir satın alma makbuzu vardır. Ürün hatası şikayet etmek için satın alma kanıtı gerekmez. Ancak BURADA verilen tam prosedür izlenmelidir..


2. Satın alma sözleşmesi ile çatışma ve hasarlı malların teslimi


Alıcı, malların hasar gördüğünü veya fatura ile teslim edilen mallar arasında bir fark olduğunu tespit ederse, hataları düzeltmek için derhal Müşteri Hizmetleri aracılığıyla (en iyisi 24 saat içinde) Sağlayıcı ile iletişime geçmenizi öneririz. Alıcıdan gönderinin fotoğrafını çekmesi istenebilir. Alıcının hakkları Medeni Kanunun 2158 - 2174. Bölümlerinde ele alınmaktadır. Malların alındığı tarihten itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan satın alma sözleşmesinde bir tutarsızlık, malların alındığı tarihten itibaren tutarsız sayılır.

V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. Bu durumda, alıcı, garanti onarımı veya malların değiştirilmesi ile çıkarılabilir bir kusur seçme hakkına sahiptir. Böyle bir prosedür mümkün değilse, alıcı fiyat indirimi alma veya sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.


3. Garanti şartları

Garanti süresi, 5. paragrafta belirtilen istisnalar dışında 24 aydır. Garanti süresi, malların alındığı tarihten itibaren başlar. Satıcı veya yetkili temsilcisi, şikayete hemen veya karmaşık durumlarda üç iş günü içinde karar verir. Bu süre, hatayı ustaca değerlendirmek için gereken süreyi dikkate almaz. Kusurun giderilmesi de dahil olmak üzere tazminat talepleri, satıcı tüketici ile daha uzun süre kabul edemediği sürece, şikayet tarihinden en geç 30 gün sonra, gecikmeden çözülmelidir. Bu sürenin sona ermesi sözleşmenin önemli bir ihlali olarak kabul edilir.


4. Malların garanti kapsamında olmadığı durumlar


Aşağıdaki durumlarda garanti tamamen veya kısmen uygulanamaz:

  • garanti süresinin dolması durumunda
  • mekanik hasar, yanlış kurulum, yanlış kullanım, rutin bakımın ihmal edilmesi durumunda
  • malların, amaçlandıkları çevresel parametrelere uymayan koşullar altında kullanılması durumunda
  • malların doğal unsurlardan zarar görmesi veya elektrik kesintisi olması durumunda
  • malların aşırı yükleme veya belgelerde belirtilen koşullara aykırı kullanım nedeniyle hasar görmesi durumunda

5. Hizmet ömrü 24 aydan az olan mallar

Tüm tüketim malları için 24 ay garanti veriyoruz. Malların 24 aydan daha az hizmet ömrü varsa, bu nedenle ömrünün sonundan sonra şikayetler reddedilebilir.


6. Şikayet işleme ve prosedürü


Şikayetler Sağlayıcı Ateli, s.r.o. tarafından sağlanmakta ve işlenmektedir. Alıcı kendi pahasına posta veya kurye ile şikayette bulunan malları sağlayıcının adresine gönderecek. Adres, başarılı şiakyet tiketi oluşturma işleminden sonra kendisine gönderilecektir. Şikayet başlatma prosedürü BURADA hesabınıza giriş yaptıktan sonra bulabilirsiniz.


Kılavuzlar, dokümanlar, kablolar, CD'ler ve diğer aksesuarlar dahil olmak üzere ürünlerin, mümkünse, ancak zorunlu değil, orijinal veya değiştirilmiş paketlerde teslim etmenizi öneririz. Şikayet görevlisi şikayeti değerlendirecek ve mümkünse derhal doğru olup olmadığına karar verecektir. Alıcı şikayetin ilerleyişi hakkında şikayet tiketi ile bilgilendirilecektir.


Sağlayıcı, şikayetin haksız olduğunu tespit ederse, alıcıya haksız bir gecikme olmadan, ancak şikayet yapıldıktan en geç 30 gün içinde bilgi verecektir. Alıcı, kusur yükümlülüğünün yerine getirilmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan gerekli masrafları alma hakkına sahiptir. Çoğu zaman şikayet, Tedarikçiden yeni mallar gönderilerek çözülür.


Şikayetin çözülmesi için 30 günlük süre, alıcının şikayeti takip eden günde başlar. Son gün Cumartesi, Pazar veya tatil günü düşerse, en yakın bir sonraki iş gününe taşınır.


Sözleşmenin önemsiz ihlaline neden olan kusurlar

Alakasız bir sözleşmenin ihlal edilmesine neden olan bir kusur durumunda, alıcı bu hatanın ücretsiz kaldırılması hakkına sahiptir.

Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není – li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. 

Mal değişimi

Tedarikçide stokta bulunan mallardaki kusurlarla ilgili şikayetler, mal değişimi ile gerçekleştirilir. Malların şikayet edildiği gün stokta bulunmuyorsa, Alıcı, Sağlayıcıyla başka bir teslimat tarihi üzerinde anlaşabilir. Değiştirilen mallar, Sağlayıcı'nın pahasına Alıcıya gönderilir. Belirli bir üreticinin ürünleri artık üretilmezse veya uzun süre kullanılamazsa, şikayet edilen mallardan farklı bir üreticinin malları ile değişimi yapmak da mümkündür. Değiştirilen ülünler şikayetedilen ürünlerle aynı veya daha iyi parametrelere sahiptir ve aynı işlevi yerine getirirler.

Kusur ücretsiz olarak alınamazsa veya mallar değiştirilemiyorsa, alıcı fiyattan makul bir indirim talep edebilir veya sözleşmeden çekilebilir. Ürünün çıkarılabilir kusurları varsa, alıcı malları değiştirme hakkına da sahiptir, ancak bu kusurlar tamirdan sonra da ortaya çıkmaya devam eder. Alıcı, birden fazla kusur nedeniyle malları uygun şekilde kullanamadığında malları değiştirme hakkına sahiptir.

Sonraki, kusurun büyük bir oluşumu olarak kabul edilir: aynı türden üçüncü meşru ve onaylanmış şikayet veya farklı türden dördüncü meşru ve onaylanmış şikayet veya aynı anda malların üç kusurun olduğu meşru ve onaylanmış şikayet.


Alıcı, çok sayıda çıkarılabilir kusur durumunda sözleşmeden çekilme veya ürünü değiştirme hakkına sahiptir. Seçim alıcıya göre değişir.Sözleşmenin önemli derecede ihlal edilmesine neden olan kusurlar

Sözleşmenin önemli ölçüde ihlal edilmesine neden olan ve malların kullanımını önleyen bir kusur ise, alıcı malları yenisiyle değiştirme veya sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Alternatif olarak, alıcı makul bir indirim talep etme hakkına sahiptir. Malların kullanımını engellemeyen ve alıcının değiştirilmesini gerektirmeyen, çıkarılabilir bir kusur olması durumunda, alıcı malların fiyatı üzerinde makul bir indirim yapma hakkına sahiptir. Kusurların giderilmesi de dahil olmak üzere şikayetin 30 takvim günü içerisinde çözülmesi gerekir.


7.Taşınmadan zarar gören malların şikayetleri

Alıcı, nakliye kabı tarafından belirgin şekilde hasar görmüş ya da belirgin şekilde hasar görmüş olan taşıyıcıdan gelen malları kabul etmeyi reddetme hakkına sahiptir. Bu nedenle, gönderinin durumuna, özellikle kartonun yüzeyine, koruyucu bant ve küçük çatlaklar, her ne olursa olsun dikkat edin. Özellikle, ambalajın kırılması durumunda, malların iyi durumda olamayacağına dair bir sinyal. Sevkıyatın hasar görmesi durumunda, alıcının göndericiye verilen zararın bir kaydını yazması gerekir.

Alıcının, paketi açtıktan sonra, taşıma nedeniyle oluşabilecek eşyalara zarar vermesi durumunda, bu gerçeği Sağlayıcıya gecikmeksizin bildirmek gerekir. Sağlayıcı, bir sonraki adımlar hakkında alıcıyı bilgilendirecektir. Hasar görmüş ürünler teslim edildiğinde, alıcı yeni ürünler teslim etme hakkına sahiptir.


8.Son hükümler

Sağlayıcı, herhangi bir şekilde şikayet edilen mallarda bulunan verilerin kaybını üstlenmez.