Büyük yarışma

Kullanım şartları

KULLANIM GENEL ŞARTLARI

 

 • Genel hükümler - Farklı STOKTAKİ ÜRÜNLER satın alma düzeltmeleri
 • Sipariş edilecek ürünlerin seçimi, sipariş, sözleşme yapılması
 • Fiyat, ödeme yöntemi
 • Ürünlerin teslimi
 • Diğer hükümler
 • Şikayet
 • Sözleşmenin feshi ve değişimi
 • Sözleşmeyi iptal etme ve para iadesi
 • Gizlilik politikası
 • Elektro çöp kullanım talimatı
 • Çerez politikası
 • Anlaşmazlık çözümü

 •  

  1. Genel hükümler, Aracılık sözleşmesi

  1.1 Ürün satın alması durumunda, alıcı ve ShipGratis.tr alışveriş galerisinin işleticisi Ateli s.r.o. şirketi aracılık sözleşmesiye girer.

   

  1.2 Aşağıdaki kullanım şartları, Alıcı ve Tedarikçi arasındaki satın alımları yönetir ve ShipGratis.web.tr alışveriş galerisinde Tedarikçinin ve Alıcının haklarını ve yükümlülüklerini tanımlar ve belirtir. Tüm sözleşme ilişkileri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak sonuçladırılmaktadır. Tüketici olan alıcı, bir sözleşmeyi imzalarken ve gerçekleştirirken işinde veya diğer ticari faaliyetlerinde işlem yapmayan bir kişidir. Bir tüketici taraf ise, genel kullanım kurallarına göre düzenlenmemiş ilişkiler Türk Medeni Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  ile yönetilir. Tüketici olmayan bir alıcı, işinin ihtiyaçları için ürün satın alan bir iş adamıdır. Bu alıcı, kendisi için geçerli olan genel kullanım şartları ve Türk Medeni Kanunu ile yönetilir.

   

  1.3 Sağlayıcı, üçüncü tarafların (bundan böyle "Kullanıcılar" veya "Alıcılar" olarak anılacaktır) Tedarikçilerden (bundan böyle "Satıcılar" olarak da anılacaktır) ShipGratis.web.tr alışveriş galerisi üzerinden satın almalarını sağlamak için çalışıyor, yani, Tedarikçiyle Satın Alma Sözleşmesine (bundan böyle "Aracılık Edilen Sözleşme" olarak anılacaktır) girmesi. Alıcı, bağlayıcı bir sipariş göndererek ve ödeyerek Saylayıcı ile bir aracılık sözleşmesi yapar (bundan böyle "sözleşme" olarak anılacaktır). Sözleşmenin imzalanmasının ardından, Sağlayıcı, Alıcı'nın Alıcı adına ve onun hesabına Tedarikçiden malları satın almasını düzenleyecektir.

   

  1.4 Sağlayıcı, Alıcılara Tedarikçilerden bir satın alma sağlar ve satın alma fiyatının ödenmesinde onları temsil eder (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır). Hizmet bedel olarak verilmektedir. Sağlayıcı'nın bedeli, malların alım fiyatına zaten dahil edilmiştir.


  1.5 Aşağıdaki kullanım şartları, Alıcı ve Tedarikçisi arasındaki satın alımları yönetir ve ShipGratis.web.tr alışveriş galerisinde Sağlayıcının ve Alıcının haklarını ve yükümlülüklerini tanımlar ve belirtir. Tüm sözleşmeye dayalı ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak sonuçlandırılmaktadır. Tüketici olan bir alıcı, sözleşmeyi imzalarken ve yerine getirirken işinde veya diğer ticari faaliyetlerinde işlem yapmayan bir kişidir.

   

  1.6 Tüketici olan bir alıcı, işinin kapsamı dışında veya mesleğini bağımsız olarak icra etmesi dışında, girişimci ile bir sözleşme imzalayan veya anlaşma yapan herhangi bir kişidir. Bir tüketicinin sözleşme yapan taraf olduğu durumlarda, genel kullanım şart ve koşullarına tabi olan ilişkiler Medeni Kanun ve tüketici sözleşmesi yükümlülükleri ve tüketiciyi koruma kanunu hakkındaki özel hükümlere tabidir.

  Bir tüketicinin sözleşmeyi yapan taraf olduğu durumlarda, Medeni Kanunun genel kullanım şartlarına ve tüketici sözleşmesine ve tüketicinin korunmasına ilişkin özel hükümlere ilişkin hükümler referans şartlarına tabidir.

  1.7 Tüketici olmayan bir alıcı girişimcidir. Bir girişimci, bağımsız olarak ve kendi sorumluluğu ile, kâr elde etmek amacıyla ticari veya benzer şekilde bir ticari faaliyette bulunan kişidir. Kendi işiyle, imalatıyla veya benzeri faaliyetleriyle veya kendi mesleği ile ilgili sözleşmeleri imzalayan herhangi bir kişi de girişimci olarak kabul edilir. Girişimci aynı zamanda bir girişimci adına hareket eden bir kişi olarak kabul edilir. Tedarikçi ve Alıcı - girişimci arasındaki ilişkiler, genel kullanım şartlarına ve onu ilgilendiren ölçüde ve Türk Medeni Kanun'un genel hükümlerine tabidir.


  2. Sipariş edilecek ürünlerin seçimi, sipariş, sözleşme akdedilmesi

   

  2.1 Ürün, ShipGratis.web.tr alışveriş galerisinin web sitesinde sanal bir teklif olarak sunulmaktadır. Her ürün kendi adını, tanımını, fiyatını ve uygunsa diğer ek bilgileri taşır.

   

  2.2 Sipariş verilecek ürünlerin seçimi Kullanıcı (Alıcı) ürünü alışveriş sepetine yerleştirerken yapar. Bir sipariş göndererek, Alıcı, Tedarikçi tarafından malların bağlayıcı olarak sipariş edilmesi konusunda Tedarikçi ile bir satın alma sözleşmesi yapar.

   

  2.3 Siparişin başarılı bir şekilde yaratılması üzerine, müşteri, e-posta yoluyla, sözleşmenin konusu, fiyat ve havale yapılması durumunda ödeme talimatları içeren bir sipariş onayı alır. Sipariş onayı alındığında sözleşme kapatılır.


  2.4 Müşteri sipariş göndererek, bu kullanım şartlarına aşina olduğunu ve onlarla aynı fikirde olduğunu onaylar.

   

  2.5 Sözleşmenin etkinliği, bekleme koşulunun yerine getirilmesine bağlıdır. Bekleme koşulu, alıcının toplam ücretinin ödenmesidir

   

  2.6 Sözleşme Türk dilinde tamamlanır. Yapılan sözleşme, başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi için sağlayıcı tarafından arşivlenir ve katılmayan üçüncü taraflarca erişilebilir değildir.

  3. Fiyat, ödeme yöntemleri

   

  3.1 Bu kullanım şartlarının amaçları doğrultusunda, fiyat, her ürün için belirtilen tutardır. Bu fiyat, alış fiyatının ve malların Alıcıya teslim maliyetinden düşülen primlerin toplamını temsil eder. Sağlayıcı, Alıcıya fiyatın nihai olduğunu garanti etmez. Malların teslim süresinde, mallar gümrükten çekilebilir. Sağlayıcı, Alıcıya (yalnızca tüketicilere), gümrük, KDV ve diğer gümrük ücretleri gibi oluşan ek masraflarını sonraki alışveriş için uygulanabilir kupon yada para iadesi ile tazmın etmeyi kabul eder. Gümrük işlemleri ve tazminatları hakkında daha fazla bilgi için BURAYA bakın. Yabancı tedarikçiler KDV mükellefi değildir, bu yüzden onlardan satın alınan mallara KDV indirimleri uygulanamaz.

  3.2 Ücret, havale veya sağlayıcı hesabına para yatırma veya başka çevrimiçi ödeme yöntemiyle ödenir. Ücret, tutarın tamamını sağlayıcının hesabına yatırıldığı gün ödenmiş sayılır. Ücreti ödeyerek, sipariş bağlayıcı hale gelir. Kapıda ödeme mümkün değil, çünkü malları çoğunlukla yurtdışında bulunan Tedarikçilerden gönderiyoruz.

  Siparişinizin tamamlanabilmesi için aşağıdaki hesap numarasına siparişinize ait toplam tutarı göndermeniz gerekmektedir.

  ULUSLARARASI BANKACILIK ŞUBESİ
  Şube Kodu: 763 Hesap No: 55686832 
  IBAN: TR86 0006 7010 0000 0055 6868 32

   

  4. Ürünlerin teslimi

  4.1 Mallar Tedarikçi tarafından teslim edilir. Normal teslimat süresi her ürün için ayrı ayrı verilir. Memnuniyet Garantisi programının bir parçası olarak, müşteriler sevkıyat tarihinden itibaren 60 gün içinde teslim edilmezse, tekrar sevkıyat, kupon iadesi veya geri ödeme talebinde bulunabilirler. Siparişi onayladıktan sonra, tedarikçi genellikle malları 1-5 gün içinde gönderir. Sipariş onayından sonraki en geç gönderim tarihi 30 gündür. Tedarikçi bu süre içerisinde malları gönderemezse, Sağlayıcı bu Şartlar ve Koşulların 8.5 hükümlerine uygun olarak sözleşmeden çekilme hakkını tutar.

  4.2 Stoktaki ürünleri sevkiyat itibaren 2 gün içinde Türkiye'de bir adrese teslim ediyoruz. Teslim süresi, e-posta sipariş onayı ve sevkiyat tarihinden itibaren saymaya başlar.

  4.3 Tedarikçilerin teslimat için BohemiaPost hizmetini kullanması durumunda, kullanıcı bu servisin işleticisine (AB için - ZIRAFO, s.r.o., Şirket sicil no: 06295029, kayıtlı ofis: Sokolovská 1127/118 Plzeň - Bolevec 323 00, Çek Cumhuriyeti; Ukrayna için - CEEEC Ukraine Llc, Şirket sicil no: 42635424, kayıtlı ofis: Hoidy 10, Uzhorod 88000, Zakarpattya bölgesi, Ukrayna; Bosna Hersek için - CEEEC BH d.o.o., Şirket sicil no: 11179983, kayıtlı ofis: Miloš Obilića 96, Bijeljina 76300, Bosna Hersek; Sırbistan için - RS - BohemiaExpress d.o.o., Şirket sicil no: 21493210, kayıtlı ofis: Endrea Bajči Žilinskog 9, Subotica 24000, Sırbistan) aşağıdakileri yapmaya yetki veriyor:

  -kullanıcı, Taşıyıcı BohemiaPost'a veya ulusal şubesine, kendi adına teslim edilen lojistik merkezi adresinde birincil taşıyıcıdan sevkıyatını devralması ve her zamanki uygulama olan nihai teslimatı ve ilgili görevlerine yönelik adımlar atması için yetki verir. sözde. Bu yetki, gönderilen malların zaten kullanıcının mülkiyeti olduğu ve kullanıcının bunu kabul etmediği durumlar için de geçerlidir;

  - kullanıcı ayrıca, BohemiaPost'a veya ulusal şubesine, gönderinin başarıyla gümrükten çekilmesi ve daha sonra teslim edilmesini sağlamak için kendi adına gümrük işlemleri yapma yetkisi verir. Özellikle, gümrük işlemlerinde temsili, gümrük borcunun ödenmesi, muhtemelen gümrük işlemleri ile ilgili diğer ücretleri içerir.  5. Diğer hükümler

  5.1 Ürün kusurundan kaynaklanan hasar talepleri Tedarikçi tarafından talep edilebilir.

  5.2 Tedarikçiler Çin, Hong Kong veya Singapur’da olduğundan, Türkçe kılavuzlar standart olarak sunulmamaktadır. İstek üzerine, varsa Türkçe kılavuzu elektronik olarak da gönderilebilir. Kılavuz mevcut değilse, Sağlayıcı, Alıcıya, müşteri hizmetleri aracılığıyla kullanılması için tavsiye vermeyi kabul eder.

  5.3 Sağlayıcı, alıcının yararına olabilecek malların sevkiyatındaki olası kayıp ya da zararlarla ilgilenir.

  5.4 Malların yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan Sağlayıcı sorumlu değildir.


  6. Şikayet

  6.1 Sağlayıcı, Alıcı tarafından Tedarikçi’den satın aldığı ürünlerin şikayetlerini 30 günlük yasal bir süre içerisinde çözmeyi taahhüt eder. Sağlayıcı, kendi yerinde bir ürün şikayetini kabul eder, böylece Alıcı, yurtdışında Tedarikçiye şikayet edilen ürünü göndererek yüksek miktarda para harcamak zorunda kalmayabilir. Sağlayıcı daha sonra malları Tedarikçiye kendi pahasına gönderir. Yasaş zaman sınırı, şikayet edilen ürünün Sağlayıcının iş yerine teslimat tarihinden itibaren hesaplanır. Yasal zaman sınırı, tamir edilen / yeni ürünün Tedarikçiden Alıcıya sevkıyat süresini kapsamaz.

  6.2 Sağlayıcı, Tüketiciye şikayetin ne zaman yapıldığı, içeriğinin ne olduğu veTüketicinin ne tür bir şikayette bulunduğu hakkında yazılı bir onay vermekle yükümlüdür. Aynı zamanda, Sağlayıcı, Tüketiciyi, Terarikçi tarafından şikayet tarihini ve şeklini bildirir.

  6.3 Alıcının şikayet kurallarına uyması gerekir, aksi halde şikayeti geciktirme veya geri iade etme riski vardır.


  7. Sözleşmenin feshi ve değişimi

  7.1  Malların tesliminden önce Alıcının sözleşmesinin feshi, Sağlayıcı sözleşmenin feshi öğrenene kadar Arabuluculuk Anlaşması kapsamındaki faaliyetlerini hiçbir şekilde etkilemez. Bu, örneğin mallar zaten Tedarikçiden sevk edildiğinde, sözleşmenin feshedilemeyeceği anlamına gelir. Nakliye detaylarının sistemimizde daima gecikmeli olarak değiştirildiğini lütfen unutmayın.

  7.2 Sağlayıcı, sipariş edilen malların Tedarikçi tarafından stokta bulunmadığını tespit ederse, Alıcıya alternatif mallar sunacaktır (varsa). Alıcı kabul etmezse, Sağlayıcı toplam tutarı Alıcının hesabına iade eder ve siparişi iptal eder.


  8. Sözleşmeden cayma ve para iadesi

  8.1 Müşteri Medeni Kanunun § 419 anlamı dahilinde bir tüketici ise, yasal olarak herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir yaptırım olmaksızın, Sağlayıcı ve Tedarikçi ile yapılan sözleşmeden 14 gün içinde çekilme hakkına sahiptir.

  İlk cümlenin altındaki süre sınırı, sözleşmenin imzalanma tarihinden ve aşağıdaki davalardan itibaren başlar: a) malların alındığı tarihten itibaren bir satış sözleşmesi, b) son mal teslim tarihinden itibaren birkaç mal türünü veya birkaç parçanın teslimatını kapsayan bir sözleşme veya c) konusu, malların ilk teslim tarihinden itibaren düzenli olarak tekrarlanan mal tedariki olan sözleşme. Sözleşmeden çekilme hakkını kullanmak için tüketici, sözleşmeden çekildiğini, tek taraflı yasal işlem şeklinde açıkça Tedarikçi ve Tedarikçiye kanıtlamak zorundadır.


  Bir sebep göstermeksizin bir örnek çekme formu aşağıda mevcuttur.

  8.2 En kaliteli hizmeti sunmak istiyoruz ve bu nedenle yasal 14 günlük süreyi 30 güne çıkarıyoruz.

  8.3 Malları iade etme talimatlarını BURADA bulabilirsiniz. İade edilen malların kabulü Sağlayıcı tarafından Çek Cumhuriyeti'ndeki bir tesiste verilmektedir. Sağlayıcı, Tedarikçiye kendi pahasına taşımayı sağlar. Tedarikçi, tüketiciye sözleşme herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edilmekten sonraki 14 gün içinde tüketiciye aldığı tüm fonları iade edecektir. Tüketici, fonların satın alma sözleşmesinden çekilmesi durumunda kendisine bir satın alma kuponu şeklinde iade edileceğini kabul eder. 
  Bu onay, kuponun çıkarılmasından sonra herhangi bir zamanda tüketici tarafından aşağıdaki sekillerde geri çekilebilir: kupon e-postasında uygun bağlantıya tıklayarak yada kullanıcı hesabını kullanarak yada Sağlayıcıyı yardım masası aracılığıyla bilgilendirerek.

  8.4 Geri ödeme yaparken banka havalesi yöntemini kullanmanızı öneririz.

  8.5 Hem Sağlayıcı hem de Tedarikçi, ürünlerdeki yanlış belirtilen verilerden ve çözülemeyen sipariş sorunlarından dolayı sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

   

  9. Gizlilik politikası

  9.1 Müşterinin kişisel verileri Çek Cumhuriyeti'nin geçerli yasalarına göre saklanır. Müşterinin kişisel verileri, Çek Cumhuriyeti'nin yürürlükteki yasalarına uygun olarak, özellikle 101/2000 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen şekilde saklanır.

  Müşterinin kişisel verileri, kötüye kullanıma karşı tamamen güvence altına alınmıştır. Müşteri, hizmeti sipariş ederek, Sağlayıcıya sağlanan kişisel verilerinin sipariş yürütmek amacıyla kullanılacağını ve Tedarikçi ve nakliye şirketleri hariç üçüncü taraflara verilmeyeceğini bilir.

  9.2 Kullanıcı, alışveriş galerisi kullanırken, alışveriş galerisi hizmetleriyle ilgili bilgilerin, kayıt sırasında veya siparişte Kullanıcının e-posta adresine gönderileceğini kabul ediyor. Ayrıca, meşru menfaat için ticari iletişimi bu adrese göndermeyi kabul eder.

  9.3 Kişisel veriler, sözleşme süresince en fazla ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyorsa en fazla 10 yıl işlenecektir.

  9.4 Kullanıcı bu kişisel verileri işlemeyi kabul eder: ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, fatura adresi, teslimat adresi. 
  "Bit pazarı" içinde alışveriş yaparken kullanıcı aşağıdaki bilgileri kaydeder: ad, soyadın ilk harfı ve aşağıdaki formatta diğer alışveriş galerisinin ziyaretçilerine teslimat adresinde geçen şehir: Ahmet B., Ankara, 10 TL'ye satın aldı.

  9.5 Daha fazla bilgi Gizlilik politikası bölümünde bulabilirsiniz.


  10. Tedarikçiler

   

  10.1 Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.

  10.2 Skyvogue Tech Trading Co., Ltd.

  10.3  ATELI Goods, s.r.o. (Stoktaki ürünlerin tedarikçisi)

   

  11. Elektro çöp kullanım talimatı

  Müşterilerimize, 185/2001 sayılı Atık Yasası kapsamında ürünlerimizin (stoktaki ürünlerle ilgili) ekolojik olarak elden çıkarılmasının ASEKOL A.S.'deki "Ortak Güvence Sözleşmesi" tarafından sağlandığını bildiririz. Çalışmayan bir elektronik cihazdan kurtulmak istiyorsanız, cihazı en son satıcıya teslim etme seçeneğiniz vardır. Tüketici yeni bir cihaz alırsa satıcı yasal olarak cihazı kabul etmek zorundadır.


  Hiçbir koşulda kullanılmayan işlevsel olmayan ürün belediye atığına veya başka bir yere bırakılmamalıdır, çünkü bu tür ekipman tehlikeli maddeler içerebilir, ancak yeniden kullanılabilecek nadir materyaller içerebilir.

  Lütfen işlevsel olmayan elektrik aleti sökmeyin, eksiksiz olması gerekir.

  Elektronik aletlerin geri alınmasına katkıda bulunuyoruz. Eski elektronik aletleri belediye atıklarına ait değildir. Komple elektronik aleti geri dönüşüm merkezine teslim edilmelidir.


  Kullanılmış elektrikli ekipmanı doğru yere yerleştirerek, eko-yönetim sürecine dahil olmak mümkün olacaktır. Sonuç, uygun işleme ve geri dönüşümdür. Geri dönüşüm ücreti ürün fiyatına dahildir.

  Şirketimiz ürünlerinden ve bunların toplanması ve ekolojik olarak elden çıkarılmasından sorumludur.  Dikkat: Sıradan atıklarla yanlış şekilde atılan kullanılmış piller ve aküler, çevreyi ciddi şekilde bozabilir. Zamanla, toprak veya yeraltı ve yüzey suyunu kirletebilecek ve insan sağlığı üzerinde gözle görülür derecede zararlı etkiye sahip olabilecek zararlı maddeler, özellikle de ağır metaller bunlardan serbest bırakılır. Pillerde bulunan metalik maddelerin geri dönüşümü önemli ölçüde enerji ve malzeme tasarrufu sağlayabilir. Çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü pillerimiz üzerinde veya ambalajlarında veya pilleri bulunduğu elektronik aletlerin üzerinde bulabilirsiniz. Bu sembol, pillerin bir çöp kutusuna veya belediye çöp konteynerine ait olmadığını gösterir. Pillerin belediye atıklarına veya doğaya atılması kesinlikle yasaktır.

  Mevzuat

  Avrupa Birliği Tüzükleri


  • Elektronik cihaz atıklarına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2002/96/EC sayılı Tüzük (İngilizce/Çekçe)
  • Elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına dair Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2002/95/EC sayılı Tüzük
   (İngilizce/Çekçe)

  Uyarı:

  Sıradan atıklarla yanlış şekilde atılan kullanılmış piller ve aküler, çevreyi ciddi şekilde bozabilir. Zamanla, toprak veya yeraltı ve yüzey suyunu kirletebilecek ve insan sağlığı üzerinde gözle görülür derecede zararlı etkiye sahip olabilecek ağır maddeler, özellikle de ağır metaller bunlardan serbest bırakılır. Akülerdeki metalik maddelerin geri dönüşümü önemli ölçüde enerji ve malzeme tasarrufu sağlayabilir.

  Çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü pillerimiz üzerinde veya ambalajlarında veya pilleri bulunduğu elektronik aletlerin üzerinde bulabilirsiniz. Bu sembol, pillerin bir çöp kutusuna veya belediye çöp konteynerine ait olmadığını gösterir. Pillerin belediye atıklarına veya doğaya atılması kesinlikle yasaktır.

   

  12. Çerez politikası


  Kullanıcı, alışveriş galerisini kullanarak sağlayıcıya "çerezler" denilen işlemi yapma izni verir. Bu, çerezler ya da benzeri araçlar için 95/46 / EC sayılı Direktif hükümlerine uygun olarak bilgi toplumu hizmetlerinin sağlanmasını kolaylaştırır. Kullanıcıların, kullandıkları son cihazda hangi bilgilerin depolandığını bilmeleri sağlanır.
  Kullanıcılar, tarayıcılarında anonim tarama işlevini çalıştırarak, son kullanıcı cihazlarında depolanan çerezleri veya benzeri araçları reddetme olanağına sahiptir.

   

  12.1 Çerezler kullanım şartları

  Çerez nedir?


  "Çerezler", son cihazınızda veya hafızada saklanan küçük metin dosyalarıdır.  Bu dosyalar sitemizin ziyaret bilgilerinizi, tarayıcı ayarlarınızı, tercih ettiğiniz dili ve diğer bilgileri kaydetmesini sağlar. Sitemizi bir sonraki ziyaretinizde ilgi alanınıza daha hızlı ve daha duyarlı olabilir. Çerezler olmadan sitemizi taramak çok daha karmaşık olacaktır. Bu dosyalar teklifimizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamamıza ve Google Analytics'i kullanmamıza yardımcı oluyor. Çerezler hakkında genel bilgiler BURADA bulabilirsiniz (https://www.bilgiustam.com/cookiecerez-nedir-ne-ise-yarar/). Çerezleri kullanmak mutlaka bize kişisel bilgilerinizi verdiğiniz anlamına gelmez. 
  Bize kişisel bilgilerinizi vermeniz durumunda (örneğin, sipariş ettiğiniz ürünleri teslim etmek için), kişisel verileriniz çerezlerde yer alan bilgilerle bağlantılı olabilir, ancak yalnızca daha iyi bir eşleşme teklifimizi geliştirmek amacıyla. Elbette, kişisel verilerinizi en son teknolojiler kullanarak koruyoruz ve bunları yalnızca gerekli ölçüde iletiyoruz. Bununla birlikte, bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizin sağlanması yasalara tabi olabilir.

  Çerezlerin cihazımda saklanmasını önleyebilir miyim?


  Verilerin ziyaret ettiğiniz web sitelerinde saklanmasını önlemek için anonim tarama özelliği açık olan ortak internet tarayıcılarından birini (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome gibi) kullanın. Tarayıcınızda çerezleri tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, teknik ve işlevsel çerezlerin işlenmesini devre dışı bırakırsanız, bazı işlevlerin size yardımcı olmasını önlersiniz. Google'dan bu eklenti programını kullanırsanız, tarafımızdan gelen analitik çerezler kolayca kontrol edilebilir (yalnızca bilgisayarınızdan çalıştırılabilir). Bununla birlikte, analitik çerezleri devre dışı bırakarak, maalesef işimizi geliştirmemizi zorlaştırıyorsunuz.


  Çerezlerin kullanımını ve verilerinizin web tarayıcısı ayarlarınızdaki reklam ve sosyal ağlara iletilmesini devre dışı bırakmazsanız ve bildirimimiz üzerine sitemizdeki herhangi bir bağlantıyı tıklarsanız veya uyarının bir parçası olan "Anladım" düğmesini tıklarsanız, bu çerezleri kullanmanı ve verilerinizi reklam ve sosyal ağlara iletilmesini kabul edersiniz. Web tarayıcısı ayarlarınızda çerezlerin kullanımını devre dışı bırakarak istediğiniz zaman izninizi iptal edebilirsiniz.

  Hakkımda hangi kişisel bilgilerin Sağlayıcı tarafından saklandığını bulabilir miyim? Doğruluğunu kontrol edebilir miyim? Onları işleme izinlerini geri alabilir miyim?
  Evet, müşteri hizmetleri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

  Hangi çerezleri kullanıyoruz:


  Sitemizde kullanılan çerezler, dayanıklılıkları bakımından iki temel türe ayrılabilir. Yalnızca geçici olan ve yalnızca tarayıcıyı kapatana kadar tarayıcınızda saklanacak kısa süreli "oturum çerezleri". Cihazınızda daha uzun süre veya el ile silmeden önce uzun süre kalıcı olan "kalıcı çerezler" olarak adlandırılır. Çerezlerin cihazınızdaki saklama süresi, çerez ayarlarınıza ve tarayıcı ayarlarınıza bağlıdır.

  Her çerezin gerçekleştirdiği işlevsellik açısından, çerez şunlara bölünebilir:

  • dönüştürme çerezi farklı satış kanallarının performansını analiz etmesini sağlar
  • izleme çerezi dümüştürme çereyleriyle birlikte farklı satış kanallarının performansını analiz etmeye yardımcı olur
  • remarketing çerezi reklam içeriğinizi kişiselleştirmek ve doğru bir şekilde hedeflemek için kullanıyoruz
  • analitik çerezi kullanıcalırın sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı olur
  • zorunlu çerez sitenin temel işlevselliği için önemlidir


  Bazı çerezler üçüncü taraflarca kullanılan bilgileri toplayabilir ("üçüncü taraf çerezleri" olarak adlandırılır) ve doğrudan reklamcılık faaliyetlerimizi destekler. Örneğin, sitemizde ziyaretçiler tarafından satın alınan ürünlerle ilgili bilgiler, web sayfalarınızdaki internet reklam afişlerinin gösterimini daha iyi özelleştirmek için bir reklam ajansı tarafından görüntülenebilir. Ancak kimse sizi tanımlayamaz.

  Sitemizde aşağıdaki çerezleri kullanıyoruz (yayıncı, tür, dayanıklılık):

  • AdWords izleme ve remarketin çereyleri, 90 gün
  • Facebook, izleme ve dönüştürme çerezleri, kalıcı
  • Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), analitik ve izleme çerezleri, kalıcı, 6 ay, kalıcı, 6 ay , kalıcı ,kalıcı , oturum
  • Heureka, izleme ve dönüştürme çerezleri, kalıcı
  • asid, zorunlu çerezleri, değişebilir
  • https_enabled, zorunlu çerezleri, değişebilir
  • s_pers_c6, zorunlu çerezleri, değişebilir
  • s_pers_c5, zorunlu çerezleri, değişebilir
  • ngEnabled, zorunlu çerezleri, değişebilir
  • php,phtml,php3, zorunlu çerezleri, değişebilir
  • recently_viewed, zorunlu çerezleri, değişebilir
  • Sklik, izleme ve remarketing çerezleri, 30 gün, maksimum 540 gün
  • Zboží, izleme ve remarketing çerezleri, kalıcı
  13. Anlaşmazlık çözümleri

  Alıcı ile Sağlayıcı/Tedarikçi arasındaki karşılıklı anlaşmazlıklar Genel Mahkemeler nezdinde yada Çek Ticaret Denetimi aracığıyla mahkeme dışı olarak çözülebilir. Çek Ticaret Denetimi merkezi: Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, kurum sicil no: 000 20 869. Daha fazla bilgi: www.coi.cz.

  Tüketici, Avrupa Komisyonu tarafından http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinde kurulan çevrimiçi uyuşmazlık çözümü platformunu da kullanabilir.

   

   

   

   

  Bu Kullanım Koşulları 26.9. 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

   


   

  Sözleşme fesih bildirimi örneği


  Fesih bildirimi


  ALICI (Tüketici burada ad ve soyad/şirket adı, adresini ve varsa girişimcinin faks numarasını ve e-posta adresini girecektir.):

  AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞMEDEN FESHETTİĞİMİ BİLDİRİYORUM:

  alışveriş sözleşmesi (ürün tanımı)

  ................................................................................................................................................(*)

  hizmet sözleşmesi (hizmet tanımı)

  ................................................................................................................................................(*)

  SİPARİŞ TARİHİ (*)/ALINMA TARİHİ (*)

   

   

  TÜKETİCİ ADI:

  ............................................................................................

  TÜKETİCİ ADRESİ:

  TÜKETİCİ İMZASI

  (sadece bu form kağıt formda gönderilirse)

  TARİH

  (*) Uygunsuz olanı silin veya tamamlayın.